Chân Long Giáng Thế, webgame online về kiếm hiệp nhập vai mới hay nhất hiện nay|Chan long giang the web game online ve kiem hiep nhap vai moi hay nhat 2012

Chân Long Giáng Thế Chân Long Giáng Thế
9/10 1911 bài đánh giá
sgame company

Thỉnh Kinh

Trong thế giới Chân Long Giáng Thế, bạn có thể giúp thầy trò Đường Tăng vượt 81 kiếp nạn đi thỉnh kinh. Người chơi có thể hóa trân thành Bạch Mã, Xa Tăng, Bát Giới, Ngộ Không, Đường Tăng.

Mỗi ngày người chơi có 3 lần đi thỉnh kinh. Nếu may mắn triệu hồi được Đường Tăng, lượng danh vọng và bạc nhận được sau khi hoàn thành sẽ rất lớn.

Người chơi có thể đánh cướp sứ giả của lẫn nhau. Cướp thành công có thể nhận được một phần của phần thưởng khi sứ giả đó hoàn thành thỉnh kinh. Mỗi sứ giả tối đa bị cướp 2 lần, mỗi người chơi 1 ngày có 4 lần cướp kinh.

 
Chân Long Giáng Thế